Večerní přenos z Medjugorje ve slovenštině na Youtube.
Zde to z licenčních důvodů být nesmí.

Lurdy
Fatima
Radio Mir Medjugorje online

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
6) 156.      † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně jsem pro to trpěla. Zdálo se mi, že mi srdce pukne bolestí. Když jsem se dala do práce, plná hořkosti v srdci, stanul náhle u mě Ježíš a řekl mi: Má dcero, svaté přijímání vynechávej jedině tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky. Tvé malé chybičky se ztratí v mé lásce jako stéblo slámy hozené do sálajícího ohně. Věz, že mi působíš velký smutek, když mě ve svatém přijímání opouštíš.©Patroni.cz 2021 Kontakt : Anna007@seznam.cz