Choose Language:     


Adorace online :

Svatostánek v kostele Our Lady of Sorrows, Birmingham AL
Nahoru

Lurdy
Fatima     
Radio Mir Medjugorje online

Vysílání denně v letním období většinou od 18:00 až do noci, v zimním od 17:00. Při některých mších a akcích (např. Mladifestu) i jindy. Pokud by nešel zvuk, tak růženec i mši přenáší také radio Mir.

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !
Nahoru

aktualizováno 16.11.2017 - pokud by byl odkaz nefunkční, napište mi to prosím vás na email anna007@seznam.cz nebo sms na telefon 722 232 943, děkuji


Nahoru
Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
12) 475.      Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si hříchy zasluhovaly. Ještě nikdy jsem se nemodlila s takovou vnitřní silou, jako tehdy. Toto jsou slova, kterými jsem Boha prosila : Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista za hříchy naše i celého světa; pro jeho bolestné utrpení buď k nám milosrdný.Nahoru