Večerní přenos z Medjugorje ve slovenštině na Youtube.
Zde to z licenčních důvodů být nesmí.

Lurdy
Fatima
Radio Mir Medjugorje online

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
2) 1150.      Dnes mě potkala velká nepříjemnost způsobená jistou osobou, to znamená jistou světskou osobou. Ta osoba říkala na základě jedné pravdivé věci mnoho věcí vymyšlených, a protože byly všechny tyto věci brány jako pravdivé a byly rozšířeny po celém domě, když se to dostalo k mému sluchu, sevřelo se mi srdce - jak je možné zneužívat cizí dobroty ? - Ale předsevzala jsem si neříci ani jedno slovo na svou obranu a té osobě prokazovala ještě větší dobrotu. Avšeak všimla jsem si, že mám málo sil k tomu, abych to vše snášela s klidem, neboť se to protahovalo na týdny. Když vidím, že se rozpoutává bouře a vítr začíná hnát písek přímo do očí, šla jsem před Nejsvětější svátost a řekla Pánu : Ježíši, prosím Tě o sílu Tvé milosti pomáhající, protože cítím, že tento boj nezvládnu. Zaštiť mě svou hrudí. -
Vtom jsem uslyšela tato slova: - Neboj se. Já jsem s tebou. Když jsem odešla od oltáře, zvláštní síla a pokoj zaplavily mou duši a bouře, která řádila, narážela o mou duši jako o skálu a pěna bouře spadla na ty, kdo ji způsobili. Ach, jak dobrý je Pán, který každému odplatí podle jeho skutků... Ať si každá duše vyprošuje posilu milosti pomáhající, protože běžná milost někdy nestačí.©Patroni.cz 2021 Kontakt : Anna007@seznam.cz