Večerní přenos z Medjugorje ve slovenštině na Youtube.
Zde to z licenčních důvodů být nesmí.

Lurdy
Fatima
Radio Mir Medjugorje online

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
9) 412.      Kolem poledne jsem na chvíli vešla do kaple a znovu na mé srdce zaútočila moc milosti. Jak jsem setrvávala v usebranosti, satan vzal jeden květináč a zlostně jím vší silou udeřil o zem. V kapli nikdo nebyl, vstala jsem tedy a posbírala rozbitý květináč, přesadila květinu a chtěla jsem jej rychle dát na místo, dřív než do kaple někdo přijde. To se mi však nepodařilo, neboť vzápětí vešla matka představená (175) a sestra sakristiánka (176) a ještě další sestry. Matka představená se podivila, že jsem s něčím hýbala na oltáříku a že spadl květináč; sestra sakristiánka dala najevo svou nelibost, já jsem se snažila, abych nic nevysvětlovala a neospravedlňovala se. Avšak k večeru jsem se cítila velice vyčerpaná a nemohla jsem vykonat svatou hodinu. Poprosila jsem matku představenou, zda bych nemohla jít dřív spát. Jakmile jsem ulehla, usnula jsem,ale kolem jedenácti hodin satan trhl mou postelí. Okamžitě jsem se vzbudila a klidně se začala modlit ke svatému andělovi strážnému. Tu jsem uviděla duše trpící v očistci; podobaly se stínům a mezi nimi jsem viděla mnoho satanů; jeden se pokoušel potrápit mě, vrhal se v podbě kočky na mou postel a na mé nohy a byl těžký, jakoby vážil několik pudů. (177) Po celou dobu jsem se modlila s růžencem v ruce, k ránu ty postavy zmizely a mohla jsem usnout. Ráno, když jsem přišla do kaple, uslyšela jsem v duši hlas:-Jsi spojena se mnou, ničeho se neboj, ale pamatuj, mé dítě, že satan tě nenávidí; on sice nenávidí každou duši, ale zvláštní nenávistí plane k tobě, protože jsi zpod jeho vlády vyrvala mnoho duší.©Patroni.cz 2021 Kontakt : Anna007@seznam.cz