Choose Language:     


Adorace online :

Live perpetual Adoration of Jesus
Nahoru

Lurdy
Fatima     
Radio Mir Medjugorje online

Vysílání denně v letním období většinou od 18:00 až do noci, v zimním od 17:00. Při některých mších a akcích (např. Mladifestu) i jindy. Pokud by nešel zvuk, tak růženec i mši přenáší také radio Mir.

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !
Nahoru

aktualizováno 16.4.2019 - pokud by byl odkaz nefunkční, napište mi to prosím vás na email anna007@seznam.cz nebo sms na telefon 722 232 943, děkuji


Nahoru
Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
6) 156.      † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně jsem pro to trpěla. Zdálo se mi, že mi srdce pukne bolestí. Když jsem se dala do práce, plná hořkosti v srdci, stanul náhle u mě Ježíš a řekl mi: Má dcero, svaté přijímání vynechávej jedině tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky. Tvé malé chybičky se ztratí v mé lásce jako stéblo slámy hozené do sálajícího ohně. Věz, že mi působíš velký smutek, když mě ve svatém přijímání opouštíš.Nahoru