Večerní přenos z Medjugorje ve slovenštině na Youtube.
Zde to z licenčních důvodů být nesmí.

Lurdy
Fatima
Radio Mir Medjugorje online

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
1) 1153.      23. VI. [1937.]Když jsem se modlila před Nejsvětější svátostí, náhle má tělesná bolest ustala a v duši jsem uslyšela hlas: - Vidíš, že ti během jediného okamžiku mohu dát všechno, já nejsem omezen žádnými zákonitostmi.
24. VI. Po svatém přijímání jsem uslyšela tato slova : - Věz, má dcero, že v jediném okamžiku ti mohu dát všechno, co potřebuješ k uskutečnění tohoto díla. Po těchto slovech zůstává v mé duši zvláštní světlo a všechny Boží požadavky se mi zdají tak jednoduché, že by je splnilo i malé dítě.©Patroni.cz 2021 Kontakt : Anna007@seznam.cz