Choose Language:     


Adorace online :

Live perpetual Adoration of Jesus
Nahoru

Lurdy
Fatima     
Radio Mir Medjugorje online

Vysílání denně v letním období většinou od 18:00 až do noci, v zimním od 17:00. Při některých mších a akcích (např. Mladifestu) i jindy. Pokud by nešel zvuk, tak růženec i mši přenáší také radio Mir.

BIBLE - vyhledávání v Bibli, náhodně otevřít Bibli

Prosby o modlitbu - kliknutím na obrázek sepjatých rukou můžete přidat svou modlitbu a zároveň se vám objeví náhodný verš z Bible
Přímluvná modlitba na každý den
připomínky můžete napsat na email Anna007@seznam.cz


Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !
Nahoru

aktualizováno 16.4.2019 - pokud by byl odkaz nefunkční, napište mi to prosím vás na email anna007@seznam.cz nebo sms na telefon 722 232 943, děkuji


Nahoru
Nahoru

Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
29) 1142.      (38)4.VI. Dnes - slavnost Nej[světějšího] Srdce Ježíšova.340 Při mši svaté jsem poznávala Ježíšovo Srdce, jakým ohněm lásky k nám plane, je mořem milosrdenství; Vtom jsem uslyšela hlas: Apoštolko mého milosrdenství, hlásej celému světu toto mé neproniknutelné milosrdenství, neznechucuj se obtížemi, s jakými se při hlásání mého milosrdenství setkáváš.Ty těžkosti, které se tě tak bolestně dotýkají, jsou potřebné k tvému posvěcení a k tomu, aby se ukázalo, že je to moje dílo. Dcero má, buď pilná při zapisování každé věty, kterou ti o svém milosrdenství říkám, neboť je to pro veliké množství duší, které z toho budou čerpat.Nahoru