Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Únor

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.

9. únor

9.2.   Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová    Úryvky z vidění A.K.Emmerichové
Žila v 17. - 18. století. Narodila se 8. září 1774 ve Flamke u Koesfeldu ve Vestfálsku. Otec byl chudý zbožný chalupník. Když byl s dceruškou na poli, říkával: "Hle, tam je kostel; i odsud se můžeme kIaněti Bohu. On nám žehná." Byl i při práci přítomen mši svaté, modlil se a zpíval mešní písně. Anna Kateřina chodila jen málo do školy. Když jí bylo dvanáct let, byla dána do služby k jednomu rolníkovi. Její touhou bylo vstoupit do kláštera, avšak musila překonati mnoho překážek, než se jí to podařilo. Z jejích zápisků a výpovědí lze se mnohému naučit. Praví: "Vždycky sem cítila, že jsme všichni v Ježíši Kristu jedno tělo a jako bolest na prstu mé ruky, tak mě bolela bolest bližního. " Viděla-li někoho nemocného, prosila Boha, aby nemoc tuto dal jí samé a nemocného aby zbavil bolesti. "Vzpomínám, že má matka trpěla růží a s oteklou tváří ležela na lůžku. Byla jsem sama u ní a cítila jsem velikou soustrast s ní. Poklekla jlsem v koutě a vroucuě jsem se modlila k Bohu; potom jsem ovinula hlavu matčinu šátkem a modlila jsem se dál. Najednou jsem cítila veliké bolení zubů a celá tvář mi otekla. Když ostatní přišli domů, poznali, že matka je zdráva. Avšak mně se také brzy ulevilo. " Mnoho se modlila za ty, kteří se nemodlili. Říkávala Bohu: "Když chud'as neprosí, nedostane daru. Tak též ty, ó Bože, nepomáháš těm, kteří nechtějí prositi a trpěti. Hle, já prosím a volám za ně, protože oni to nečiní." Zvláštním osvícením poznala každého dne, za koho se má modliti. Viděla v obrazech neštěstí a nebezpečí na těle a na duši, za jejichž odvrácení měla prositi. Viděla netrpělivé nemocné, zarmoucené vězně, nepřipravené umírající; viděla cestující, zbloudilé, trosečníky, nuzné, sklíčené, kterým Božská Prozřetelnost chtěla uděliti z ovoce jejích modliteb pomoci a útěchy. Kateřina se přiznala svému duchovnímu vůdci: "Od mládí jsem se modlila ne tak za sebe, jako spíše za jiné, aby se nestal hřích, aby žádná duše nebyla zavržena. Všecko jsem vyprošovala na Bohu, a čím více jsem dostaIa, tím více jsem prosila a nikdy jsem neměla dosti." . Nejvíce trpí duše v očistci. Proto Kateřina obětovala za ně velikou část svých modliteb a utrpení. Duše ji často prosily o pomoc. Mnohdy v zimě klečela ve sněhu a dlouho se modlila, až tělo zimou zkřehlo. Jindy klečela na hranatém kusu dřeva neb klekla do kopřiv, aby takovými skutkykajicími modlitba byla účinnější. Pro svou velikou lásku k trpícímu Spasiteli a jeho církvi byla vyznamenána stigmaty, t. j. jizvami trpícího Ježíše. Byl to pramen nových útrap tělesných i duševních. Zemřela 9. února 1824.
Atributy:
je zobrazována jako nemocná v posteli se stigmaty.
Podle 1.
Nahoru
9.2.   Svatá Apollonie
Apollonie žila ve 2.- 3. století. Byla pravděpodobně šlechtického rodu a dosáhla již vysokého věku, když nastalo v Alexandrii roku 249 velké pronásledování křesťanů. Zfanatizovaný dav usmrtil každého křesťana, který se mu dostal do rukou. Apolonii opakovaně bili do obličeje, vyrazili (nebo vytrhali kleštěmi) jí všechny zuby a pak rozbili čelisti. Chtěli, aby se zřekla své víry a vyhrožovali jí upálením zaživa. Apollonie se však po krátké modlitbě vrhla v nestřeženém okamžiku sama do plamenů a uhořela. Tehdejší alexandrijský biskup sv. Dionýsius zachytil zprávu o umučení svaté Apolonie v dopise Fabiánovi z Antiochie.
Je patronkou :
Proti bolesti zubů, proti nemocem v ústní dutině; zubních lékařů, zubních laborantů.
Atributy :
kleště, někdy se zubem, které drží v ruce; zuby, dláto, nůž, hořící hranice; kniha, palmová ratolest, mučednická koruna.
Podle 2., 8., 4.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.