Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

7. květen

7.5.   Svatý Benedikt II., papež
Žil v 7. století. O jeho mládí je známo jen to, že byl pokorný, velkorysý a aktivní v církevních záležitostech. Stal se knězem, velkým znalcem a vykladačem Bible a expertem na liturgické zpěvy. V roce 683 byl zvolen nástupcem papeže Lva II., ale téměř rok musel čekat na císařské potvrzení, takže na papežský stolec nastoupil až roku 684. Aby tyto průtahy odstranil, prosadil u Konstantina IV., že potvrzovací právo přejde na ravennského exarchu. Konstantin IV. si Benedikta II. vážil natolik, že ho požádal, aby se stal duchovním otcem jeho dvou synů, Justiniána a Heracliuse. Jako symbol tohoto přijetí poslal Benediktovi ustřižené prameny jejich vlasů.
Benedikt byl sice papežem jen 11 měsíců, ale stihl nechat opravit několik kostelů v Římě a podařilo se mu přesvědčit Makaria, bývalého patriarchu antiochijského, který se přiklonil k monothelitistickému bludu, aby se vrátil zpět k pravé víře. Benedikt byl velmi hodný na své duchovenstvo, proto je příznačné, že poslední událostí, které se zúčastnil, byla ceremonie rozdílení darů o Velikonoční neděli, 26. března 685. Okamžitě po této slavnosti papež onemocněl a brzy zemřel. Pohřbili ho v chrámě sv. Petra 8. května 685. Za krátkou dobu svého působení si získal pověst svatého člověka.
Je patronem :
/Evropy/*
Nahoru
7.5.   Svatý Boris Bulharský
Žil v 9. století.
Je patronem :
Bulharska
Atributy:
má v ruce kříž, je zobrazován jako mladý kníže v tunice a s pokrývkou hlavy.
Podle 5.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.