Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Říjen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

18. říjen

18.10.   Svatý Lukáš
Je to jeden ze čtyř evangelistů a současník Pána Ježíše. Napsal 3. evangelium a Skutky apoštolské. Patří k oblíbeným světcům. Byl povoláním lékař. Okolo roku 50. se připojil k apoštolu Pavlovi a byl mu 17 let věrným průvodcem. Podle podání zemřel svatý Lukáš ve věku 84 let pokojnou smrtí.
Už od časného středověku jsou kolem Lukášovy osoby četné lidové tradice. Mimo jiné se dávali dříve dobytku lístky posvěcené o svátku sv.Lukáše, aby chránily dobytek před morem a neštěstím. Takzvané "Lukášovy lístky" se přikládaly i nevyléčitelně nemocným, někdy i ženám při těžkém porodu.
Je patronem : lékařů, chirurgů, malířů, notářů, umělců, zlatníků, sochařů,knihařů, řezníků, vyšívačů, malířů skla; dobytka; počasí (na sv. Lukáše se například začínala sklízet řepa); křesťanského umění.
Atributy:
okřídlený býk (podle toho, že začíná své evangelium Zachariášovou obětí v chrámě - býk symbolizuje obětní zvíře.) pero, kniha nebo svitek; je zobrazován jak maluje obraz panny Marie.
Podle 1.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.