Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Říjen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

21. říjen

21.10 Svatý Hilarion z Gazy
Žil v 4. století na poušti v Palestině jako poustevník, inspirován příkladem sv. Antonína. Déle než 50 let bydlel v hliněné chatrči, jedl jen fíky, zeleninu, chléb a olej. Obživu získával vlastníma rukama a tvrdou prací překonával pokušení. Jeho příkladem a nabádáním bylo obráceno na víru mnoho pohanů. Protože uskutečňoval mnoho zázraků, vyhledávalo ho stále více lidí. Byl neustále obklopen návštěvníky. Už to nemohl snést a odešel do Egypta, odtud uprchl do lybijské pouště před zatčením, které nařídil císaře Julián Apostata. Brzy odtud odešel na Sicílii, kde se živil prodejem palivového dřeva. Přitom ho objevil jeho bývalý žák Hesychios. Spolu s ním tajně v noci nastoupil na loď jedoucí na Kypr a tam později ve věku osmdesáti let v pokoji zemřel. Brzy po jeho smrti k němu na Východě vznikla velká úcta a rozšířila se také do Itálie a Francie.
Je patronem :
/ za zázračné vyslyšení proseb, za zázračná uzdravení; vegetariánů; proti ďáblovi /*
Atributy :
Je zobrazován jako poustevník v oděvu z kůže, který zabíjí draka znamením kříže. Někdy je zobrazován jako mladík, jindy jako stařec.

21.10. Svatá Voršila (Uršula) a její družky
Žila zřejmě ve 4. století. O jejím životě vypravují jen legendy. Podle nich byla dcerou britského krále nebo bretaňského vévody Maura. O její ruku požádal šlechtic, známý svou divokostí. Aby se Voršila vyhnula nechtěnému sňatku, vydala se s 10 družkami (chybou opisovačů se v některých pozdějších pramenech vyskytuje číslo 11 000 družek) na pouť do Říma. Od svého otce dostala na cestu loď. Cestou svým družkám vyprávěla o křesťanské víře. Všechny se obrátily a po příjezdu do Říma byly papežem Cyriakem pokřtěny. Již cestou do Říma měla prý Voršila v Kolíně nad Rýnem sen, že zde bude umučena. Na zpáteční cestě byla celá její družina přepadena Huny, kteří právě Kolín okupovali. Hunové se na ženy vrhli, brutálně týrali a pak nemilosrdně zavraždili. Přežila jediná Voršila, která se zalíbila samotnému králi Hunů. Protože ho však odmítla, on ji vlastní rukou vrazil šíp do srdce.
Jiné legendy říkají, že Voršila řekla papeži Cyriakovi o svém snu a on se k Voršilině družině připojil, aby mohl také podstoupit mučednictví. Prý opravdu také v Kolíně zahynul.
Podle jiné verze přišly dívky z Východu a jsou spojovány s mučedníky z Agauna.
Další legenda praví, že si měla Voršila vzít křesťanského prince Aetheria, který se měl na lodi i se svými lidmi vydat do Říma za Voršilou. Od císaře prý dostal za věrnost pozemek v Bretani, kde se chtěl usadit a založit novou vlast. Na zpáteční cestě se však Voršila a její družky dostaly s lodí do těžké bouře, byly zahnány k ústí Rýna a tam je přepadli Hunové. Po smrti Voršiliny družiny se prý sneslo z nebe 11 000 andělů a ti zahnali všechny Huny na útěk.
Od 10. století se Voršila stala velmi uctívanou světicí. V Kolíně bylo opravdu nalezeno v roce 1106 při zvětšování kolínské městské zdi pohřebiště a kámen s nápisem ze 4. nebo počátku 5. století s informacemi o přestavbě kostela, vybudovaného na místě mučednictví skupiny panen.
Svatá Anděla Mericiová založila v roce 1535 řád voršilek, věnující se především výchově a vzdělání dívek.
Je patronkou :
Kolína, pařížské univerzity, mládeže, za nemocné děti,učitelek, vychovatelek, školáků, soukeníků, za sňatek a dobré manželství, za klidnou a svatou smrt,
Atributy:
šíp,korunka na hlavě, loďka, korouhev s křížem, lampa (podle podobenství o 11 opatrných pannách z evangelia), je zobrazována, jak ukrývá své družky pod pláštěm.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.