Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

4. listopad

4.11.  Svatý Karel Boromejský
Žil v 16. století. Byl synem hraběte Gilberta Borromeo a už v jedenácti letech se stal opatem blízkého kláštera. Příjmy, které jako opat dostával, rozdal z větší části chudým. Ve čtrnácti letech začal studium, kterému se věnoval s takovým úsilím, že býval tělesně zcela vyčerpán a musel ho vícekrát přerušit.
"Karel udělá velké věci a jednou bude zářit v církvi jako hvězda !" Tato slova zvolal r. 1559 profesor univerzity v Padově, když Karel Boromejský složil ve svých teprve 21 letech doktorát s nejvyšším vyznamenáním. Jeho předpověď se splnila dříve, než mohl kdo očekávat. Nový papež, Karlův strýc, si ho oblíbil a učinil ho nejdřív svým tajným sekretářem a později kardinálem-jáhnem. Karel si však plnil všechny nové povinnosti se skromností.
Ve 25 letech přijal kněžské svěcení a později byl ustanoven arcibiskupem a kardinálem v Miláně. V tomto městě byly kostely úplně zpustlé, lidé bez víry a bez mravů, mnozí propadli nejrůznějším bludným učením. Ačkoli mu závistivci a nepřátelé v jeho práci neustále bránili a dokonce zažil několik pokusů o atentát, neklesal na mysli a nakonec si získal srdce lidí. Hlavně mu prostí lidé nikdy nezapomněli, že při strašné morové epidemii r. 1576 se po měsíce staral o nemocné a umírající a obstarával všemi možnými cestami jídlo, oblečení i léky. Sám téměř nejedl.
Na slavném tridentském koncilu to byl Karel Boromejský, který rozhodujícím způsobem dosáhl obnovení rozhovorů, spoluurčoval průběh a zajistil úspěšné zakončení reformního koncilu.
Vyčerpán a poznamenán nemocí podlehl 3. listopadu 1584 těžkému záchvatu horečky, který jeho vyzáblé tělo už nedokázalo zvládnout.
Je patronem :
duchovních správců, biskupů, duchovních vůdců, katechetů, kolice, seminářů, Boromejek, proti moru, vředům, zažívacím potížím a žaludečním chorobám; jablečných sadů, výrobců škrobu.
Atributy:
monstrance, kříž nebo lebka v ruce, biskupský oděv, velký zahnutý nos, někdy má provaz kolem krku na znamení kajícnosti, někdy je v kardinálském oděvu a bos, na obrazech často ošetřuje nemocné morem.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.