Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

16. prosinec

16. 12.   Svatá Adelhaida
Žila v 10. století v Burgundsku ve Francii. Byla dcerou krále Rudolfa Burgundského, který ji brzy zasnoubil s Lotarem Italským. Provdala se v šestnácti letech a byla mu dobrou manželkou. Přitom se starala o chudé a všem se snažila pomáhat. Lotar za tři roky zemřel. Jeho nástupce Berengar mladou vdovu nutil, aby si vzala jeho syna a protože ona odmítla, zavřel ji do žaláře. Odtud i s malou dcerkou utekla za pomoci svého kaplana do pevnosti Canossa. Na pomoc jí přišel Oto I., který Berengara přemohl. Když bylo Adelaidě 20 let, vzala si Otu I. za manžela a o 11 let později byla spolu se svým manželem v roce 962 v Římě korunována za císaře a císařovnu. Ota I. zemřel v roce 973. V té době vznikly neshody mezi jejím synem Otou II. a jeho manželkou Teofanou. Adelaida se stáhla do ústraní, zakládala kláštery a starala se o církevní zařízení ve své zemi. Přežila mnoho svých příbuzných, včetně syna a snachy. Po jejich smrti měl vládnout vnuk Ota III., ale protože byl ještě mladý, ocitla se Adelaida naposledy v čele země jako regentka. Zemřela v roce 999 a v roce 1097 byla prohlášena papežem Urbanem II. za svatou.
Je patronkou :
v nebezpečí, proti vraždě, proti urážkám, za týrané lidi, za oběti urážení a slovního napadání; za vládkyně a ženy u moci; za vyhnance a lidi v exilu, vězně a zajatce; při problémech s příbuznými z manželovy (manželčiny) strany, při rodičovství; za dobrý sňatek, za nevěsty, za druhé manželství, za vdovy.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.