Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

22. prosinec

22.12.   Svatý Servul
Žil v 6. století. Od dětství byl těžce ochrnutý, což mu zabraňovalo postavit nebo posadit se bez cizí pomoci a nemohl se ani sám najíst. Jeho rodina ho přinášela ke dveřím kostela Svatého Klimenta v Římě a on tam žebral o almužnu. Ponechal si tolik, aby mu to stačilo na nejskrovnější existenci a zbytek rozdal žebrákům chudším než on. Za ušetřené peníze se mu podařilo koupit Písmo svaté a on prosil kolemjdoucí lidi, aby mu z něj četli. Naučil se tak Písmo svaté téměř nazpaměť a nabyl velké moudrosti.
Ve své chatrči občas nechával přespat cizí poutníky a když cítil, že umírá, vzbudil je a prosil je, aby spolu s ním zpívali žalmy za jeho blažený odchod z tohoto světa. Najednou je přerušil a zvolal: "Slyšíte také ty nebeské chvalozpěvy ?" Blaženě se pohroužil v nadpozemský zpěv a zemřel. Zprávu o něm sepsal svatý Řehoř I. Veliký, který ho osobně znal a vídával ho sedávat v podloubí u dveří kostela.
Je patronem :
invalidů, tělesně postižených (handicapovaných) lidí.
Atributy :
je zobrazován jako chromý žebrák u dveří kostela;
Podle 1. a 6.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.