Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

8. prosinec

8.12.   Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu
Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od svého početí. To hlásá dogma o Neposkvrněném početí, které vyhlásil roku 1854 papež Pius IX: "Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám JežÍše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu."
Tento "jas jedinečné svatosti", kterým je Maria ozdobena "od prvního okamžiku svého početí", dostává zcela od Krista: "byla vykoupena vznešenějším způsobem vzhledem k zásluhám svého Syna" . Víc, než kteroukoliv jinou stvořenou osobu, ji Otec v Kristu "zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary" (Ef 1,3). V něm ji "vyvolil ještě před stvořením světa", aby byla před ním svatá a neposkvrněná v lásce (Ef 1,4).
Otcové východní tradice nazývají Boží Matku "celou svatou" (Panhagia), slaví ji jako "nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření". Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli osobním hříchem.
Z Katechismu katolické církve, vydal Zvon v roce 1995
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.