Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

12. duben

12.4.   Svatý Julius I., papež
Žil ve 3. - 4.století. Jeho otec se jmenoval Rusticus a pocházel z Říma. Julius byl zvolen papežem 6. února 337, po čtyřech měsících, kdy z nepochopitelného důvodu zůstávala papežská stolice prázdná. Brzy byl zapleten do ariánských rozepří, když se Eusebius Nikomedijský r. 338 postavil proti návratu sv. Atanasia (Atanáše), pozdějšího církevního učitele, na post alexandrijského patriarchy. Ariánští biskupové z Východu proti Atanasiovi vznesli obvinění, která se na výslechu ukázala jako falešná. Císař Konstantin II. (syn Konstantina Velikého) jim přesto povolil, aby na místo patriarchy dosadili svého kandidáta, biskupa Řehoře kappadockého. Atanasius utekl do Říma a Julius I. se ho tam ujal a na římském synodu r. 340 ho zbavil všech obvinění. Ariáni, kvůli kterým byl vlastně celý synod svolán, se nakonec nedostavili. Papež jim poslal rázný dopis, kde jim vytýkal, že i kdyby někoho obvinili oprávněně, mají dříve vše oznámit papežovi a vysvětlit důvody svých závažných rozhodnutí, že nedodržují apoštolské tradice, že se neřídí nařízeními svatého Pavla a jejich chování je neslýchané. Tento dopis je považován za velmi důležitý církevní dokument.
V roce 342 nebo 343 se sešli východní i západní biskupové na obecném synodu v Sardice, nynější Sofii, kde byl Atanasius také očištěn, ale přesto se mohl vrátit na místo alexandrijského patriarchy až po smrti Řehoře kappadockého roku 346. Mezitím byl stále v Římě a jeho pobyt velmi prospěl církevnímu životu.
Za pontifikátu sv. Julia I. vzrostl počet křesťanů v Římě, také zásluhou sv. Atanasia, který udělal mnoho pro posílení pravé víry a přinesl do Říma první zprávy o poustevnících a mniších egyptských. Sv. Julius nařídil, že východní církev by měla slavit vánoce 25. prosince místo toho, aby to spojovali se svátkem Zjevení Páně, na Tři krále 6. ledna. Založil archív Svaté stolice k uchovávání dokladů o všech úředních výkonech.
Vešel do dějin jako příklad lásky, dobrotivosti a moudrosti. V Římě nechal postavit několik basilik a kostelů, mimo jiné kostel Dvanácti apoštolů a svůj titulární kostel S. Maria v Trastevere (nedaleko českého Velehradu), kam bylo po jeho smrti 12. dubna 352 přeneseno jeho tělo.
Podle 1. aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.