Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

13. duben

13.4.   Svatý Martin I., papež (649 - 653)
Žil v 7. století. Narodil se v Todi u řeky Tibery v Itálii. Byl urozeného původu a proslavil se svou učeností, velkou inteligencí a láskou k lidem. Když byl zvolen r. 645 papežem, ozvaly se v Římě výkřiky radosti, duchovenstvo, senát i lid dával najevo spokojenost a císař schválil tento šťastný výběr. Martin I. nezklamal jejich naděje. Jeho dvěma životními pravidly byla zbožnost, poslušnost a úcta k Bohu a láska k chudým. Obnovil v církvi mír mezi znesvářenými stranami, ale jeho největší starostí mělo být zachování pravé víry v církvi. V té době monotheletští vůdcové houževnatě usilovali o rozšíření principů monotheletismu na východ i na západ a podporoval je sám byzantský císař Konstantin II.. Martin I. , aniž by čekal na císařské potvrzení, kvůli tomu shromáždil v Lateránské basilice synod 105 biskupů, kteří toto bludné učení odsoudili. Ještě v průběhu pěti zasedání poslal císař na synod Olympia, který měl za úkol utvořit mezi biskupy skupinu, která by byla proti papeži. Olympiovi se to však nepodařilo. Proto pod záminkou smíření projevil přání dostat svaté přijímání z rukou papeže, tak se dostat do papežovy blízkosti a zavraždit ho. Řízením osudu musel jet Olympius bojovat do Svaté země se Saracény a tak se mu jeho krvavý záměr nezdařil a naopak sám v Jeruzalémě zemřel. Císař proto poslal r. 653 Theodora Calliopase s rozkazem přivézt Martina I.,který se prý dopustil spoluviny na politickém komplotu a ukázal se jako nehodný místa papeže, do Konstantinopole a na jeho místo zvolit papeže jiného. Martin I., aby odvrátil prolévání lidské krve, zakázal odpor a dobrovolně svolil k předvedení před císaře. Cestou do Konstantinopole a ve vězení, doprovázen jen několika sluhy, zakusil mnoho tělesných strádání a nedostatku. Byl odsouzen na smrt pro velezradu a v přítomnosti císaře zbaven papežské hodnosti. Rozsudek smrti se však císař neodvážil vykonat a proto poslal Martina do vyhnanství na Krym. Zde snášel Martin I. mlčky útrapy i pokořování, ale nejvíc ho zarmoutilo, že římští biskupové zvolili ještě za jeho života papeže nového a nepřispěli mu na pomoc. Zemřel ve vyhnanství 16. září 655 na následky špatného zacházení.
Atributy:
bývá znázorňován jak drží peníze nebo ve vězeňské cele, jako papež s tiárou a berlou.
Podle 2., 3., aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.