Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

21. duben

21.4.   Svatý Anselm, církevní učitel
Žil v 11. století. Narodil se roku 1033 v Aostě jako syn lombardského šlechtice. Anselm byl básník a snílek, který vyrostl v Alpských údolích a čistém horském vzduchu. V horách se modlil a pokládal si otázky, na něž mohla odpovědět jen víra. Snažil se víru logicky a rozumně odůvodnit, byl nekonečně dychtivý objevování nových souvislostí a nahlédnutí. Studoval v opatství u města Aosty a zde byla vložena do jeho duše nesmazatelná vůně klášterního života. Anselm měl laskavou a zbožnou matku, ale otec Gondulf byl hněvivý a drsný a zakázal mu vstoupit v patnácti letech do kláštera. Anselm se z toho vážně onemocněl a když viděl, že jeho sen zůstane nenaplněn, poslechl otce a začal se věnovat světským záležitostem a zábavám. Gondulf byl spokojen, ale netušil, že si zároveň získal nenávist svého syna. Po smrti matky Anselm utekl z domova a žil v Burgundsku u příbuzných. Zde studoval u blahoslaveného opata Herluina a později v benediktinském klášteře u slavného Langfrance. Protože byl talentovaný, rychle postupoval. Do jeho srdce se vrátila zbožnost a láska k životu s Bohem. Vstoupil do kláštera jako mnich, a když byl Langfranc zvolen arcibiskupem v Canterbury v Anglii, stal se místo něj opatem a učitelem. Kromě toho bádal a napsal své první filosofické spisy, Monologion a Proslogion.
Po smrti arcibiskupa Langfrance si všichni přáli, aby Anselm nastoupil na jeho místo. Král Vilém II. to však 4 roky nechtěl dovolit a teprve v těžké nemoci s tím souhlasil. Jakmile se uzdravil, tak svého rozhodnutí litoval, začal dělat různé obstrukce proti církvi a dosazoval všude své biskupy a kněze, takže všichni Anselmovi podřízení byli věrni králi. Anselm chtěl učinit různé reformy, ale nepodařilo se mu to. Odešel do dobrovolného vyhnanství do Říma a zúčastnil se tam sněmu v Bari. Zde skvěle obhájil učení o Duchu svatém, vycházejícím z Otce i Syna. Vrátil se až po Vilémově smrti. Vilémův nástupce Jindřich I. chtěl opět dosazovat své vlastní biskupy, ale Anselm byl proti tomu a musel opět odejít do vyhnanství k papežovi Paschalovi II. Naštěstí se mu po dvou letech podařilo přimět Jindřicha II. ke kompromisu a vrátil se do Canterbury k velké radosti duchovenstva i věřících. JindřichI. si začal Anselma vážit a za své nepřítomnosti ho dokonce učinil svým zástupcem. Anselm se mohl konečně věnovat své práci i vědecké činnosti. Psal hlavně teologická díla, například Cur Deus homo, dialog mezi logikou a vírou, kde schopnost přemýšlet o Bohu úzce souvisí s láskou.
Člověk by si mohl myslet, že to byl jen nějaký starý, suchý teolog. Anselm byl však charismatická osobnost a geniální, dodnes uznávaný myslitel. Přese všechno si zachovával duši dítěte. Sám si byl vědom své přitažlivosti pro druhé lidi a říkal :"Všichni dobří lidé mě měli rádi a zvláště ti, kteří mě znali blíže." Dokonce po devíti stoletích kouzlo jeho osobnosti stále vyzařuje. Ke konci života se dočkal klidu a až do pozdního stáří sloužil mši svatou. Když už nemohl chodit, nechával se do chrámu nosit. Přímo v kostele, na zelenou středu roku 1109, při četbě evangelia sv. Lukáše zemřel. Je pochován v Canterburské katedrále. Jeho životopis byl zaznamenán mnichem Eadmerem, který mu dělal v Canterbury sekretáře.
Modlitba sv. Anselma :
Všemohoucí Bože, buď mou silou v každém soužení, v každé záležitosti a v každém pokušení, v každé slabosti a v každém nebezpečí.
Tys mi dovolil beze všech mých zásluh, pouze ze svého milosrdenství, Tvých svátostí se zúčastnit. Dopřej mi tedy také až do oné hodiny, kdy se k Tobě odeberu, ve víře, naději a lásce setrvat, a uveď mne do věčné radosti !
Amen.
Je patronem :
/ filosofů /*.
Atributy:
je zobrazován jako arcibiskup nebo benediktinský mnich; jak napomíná zločince; s Pannou Marií a Ježíškem, kteří se mu zjevili; s lodí, perem nebo knihou;
Podle 1., 2.,3 aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.