Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

16. březen

16.3.  Svatý Heribert (Herbert Kolínský)
Žil na přelomu 10. a 11. století. Narodil se kolem roku 970. Jeho otcem byl hrabě Hugo z Wormsu. Heribertovi se dostalo vzdělání v katedrální škole ve Wormsu. V katedrále se stal proboštem a roku 994 byl vysvěcen na kněze. Ve 24 letech stal kancléřem císaře Oty III. pro Itálii a později i pro Německo. S císařem se spřátelil a byl jeho důvěrným rádcem. V roce 999 byl jmenován kolínským arcibiskupem. Byl přítomen u smrti císaře Oty III. roku 1002 na cestě v Paternu u Říma a za velkých těžkostí nechal dopravit císařovo tělo do Cách a tam pohřbít. S budoucím nástupcem Oty III., Jindřichem II., měl zpočátku neshody a byl proti němu v opozici, za což byl uvězněn. Nakonec se ale smířili, a po jmenování Jindřicha II. císařem přijal Heribert místo jeho rádce.
Sv. Heribert založil v Deutzu (dnešním Kolíně) benediktinský klášter, který velkoryse podporoval a kostel, nesoucí dnes jeho jméno.
Heribert byl neobyčejně zbožný, disciplinovaný, mírumilovný a štědrý k chudým. Svou modlitbou dokázal vyprosit zázraky, například déšť po velkém suchu. Byl považován za svatého už dokonce během života. Zemřel 16.3. 1021 a jeho ostatky spočívají až dodnes ve zlaté schránce v kostele, který založil.
Je patronem :
proti suchu, za déšť,
Atributy:
je zobrazován, jak modlitbou přivolává déšť nebo jak pokleká před císaře Jindřicha II.
podle2., 4., aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.