Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

22. březen

22.3.   Svatý Epafrodit
Žil v 1. století. Svatý Pavel o něm píše v listě Filipanům : "Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovnika, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. "Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad nim smiloval, a nejen nad nim, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdřive k vám, abyste měli radost, že ho zase vidite, a tak aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vši radostí a takových bratři si važte; neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali - jsou vůni příjemnou, oběti vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši." Epafrodit je tradičně považován za prvního biskupa ve Filipech v Makedonii. Byl možná jedním ze 72 učedníků, které vyslal Pán Ježíš po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.
Je patronem :
/za uzdravení smrtelně nemocných./*
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.