Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

30. březen

30.3   Svatý Jan Klimak (Klimax, Klimakos)
Žil na přelomu 6. a 7. století v Palestině. Narodil se v křesťanské rodině. V 16 letech se připojil ke skupině poustevníků na hoře Sinaj, kde se zjevil ve starozákonní době Bůh Mojžíšovi a kde nyní bylo jedno z center duchovního poustevnického života. Ve svých 20 letech přijal mnišství, které se pro něho stalo skutečným hrobem jeho vlastní vůle. Žil v přísné poslušnosti svému starci, který ho duchovně vedl. Když jeho starec zemřel, odebral se k poustevnickému životu do opuštěné jeskyně.
Jan Klimak se střežil všech krajností. Vyhýbal se všem druhům zvláštních zápasů a neobvyklých asketických činů. Např. jedl vše, co dovolovala mnišská pravidla, avšak potravu přijímal v malém množství. Bojoval se spánkem, bděl po nocích na modlitbách, ale dbal na to, aby vždy spal alespoň natolik, aby mu neochabl rozum. Mnoho četl knihy užitečné pro duši . Co se týče vnějšího života, dbal pečlivě, aby se nedopouštěl žádných krajností, které mohou být pro duši velice nebezpečné, avšak za to ve svém vnitřním životě hořel Božskou láskou a nechtěl znát žádných hranic. Zvláště byl proniknut citem hlubokého pokání, proléval mnoho slz a trápil se pro své hříchy.
Sv. Jan nejenže sám dosáhl duchovní dokonalosti, ale i jiným zanechal pomůcku k jejímu dosahování – a tou je kniha, která se nazývá »Klimak« čili »Žebř duchovní« (staroslověnsky Lestvica), jinak též »Schody do ráje«. V této vzácné knize je popsán způsob jak s úspěchem svést bitvu za získaní ctností a zbavení se hříchů. Na příkladu stoupání po 30 příčkách duchovního žebříku je zde ve stejném počtu kapitol líčena cesta k získání duchovní dokonalosti a přinášeno varování před úskalími této cesty a léčkami, jež každému adeptu pravidelně klade do cesty odvěký nepřítel lidské spásy. Toto úžasné duchovní dílo čtou dodnes pravoslavní mniši po celém světě a též světští křesťané z ní čerpají poučení a povzbuzení.
Po 40 letech života v poušti ho bratři zvolili představeným Sinajského kláštera sv. Kateřiny a vůdcem všech poustevníků v zemi. Protože však cítil, jak nebezpečné je vyvýšené postavení mezi lidmi pro spásu duše, vložil vedení kláštera do rukou svého bratra Georgia a odchází po čtyřech letech opět do samoty, kde v 80 letech 30. března 649 v pokoji blaženě umírá.
Úryvky
Atributy:
Žebřík, vedoucí do nebe; Janovo vidění, jak mnichové stoupají po žebříku do nebe.
Podle www.pravoslav.gts.cz a 2 a 4 .
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.