Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

18. březen

18.3.   Svatý Cyril Jeruzalémský
Žil ve 4. století. Narodil se kolem roku 315 křesťanským rodičům v Jeruzalémě. Velmi studoval, hlavně teologii. Když mu bylo asi 30 let, byl vysvěcen biskupem Maximem na kněze. Brzy si získal pověst vynikajícího kazatele a v postní době zastupoval biskupa v přípravě katechumenů na křest. Psal pro ně katecheze, ve kterých jim objasňoval jednotlivé pojmy, jako křest, pokání, vyznání víry, svátosti biřmování a eucharistie. Tyto katecheze se zachovaly dodnes. V jedné katechezi například radil, jak přijímat eucharistii: "Při přijímání podložte ruku levou pod ruku pravou, aby jí sloužila jako trůnu, protože má přijmout velikého krále; po přijetí Těla Páně na holou dlaň řekněte: "Amen" a dbejte, abyste ani nejmenší kousek neupustili na zem." Od roku 1883 je Cyril zařazen mezi církevní učitele.
Jeruzalémský biskup Maximus v roce 350 zemřel a Cyril se stal jeho nástupcem. V době nouze prodal drahocenné chrámové nádobí a jiný církevní majetek, aby pomohl chudým. To použili na sněmu v roce 358 jeho protivníci ariáni, aby ho poprvé sesadili. Předsedající na sněmu, cesarijský biskup Akacius, vytýkal Cyrilovi například i to, že herečka v divadle měla šaty z látky, darované zemřelému biskupovi Maximovi samotným císařem Konstantinem. Akacius s pomocí oddílu vojáků Cyrila poslal do vyhnanství a jednoho ariánského biskupa dosadil na jeho místo, ale jen na rok, protože další sněm povolal zpět Cyrila.
Podruhé byl sesazen roku 360 a vrátil se, když se stal císařem Julián Odpadlík. Císař Julián Odpadlík se snažil, aby se církev rozložila zevnitř, proto podporoval bludaře a židy, dokonce nechal znovu stavět jeruzalémský chrám, aby nebylo pravdivé Kristovo proroctví o jeho zkáze. Cyril byl klidný a slovům proroctví důvěřoval. Židé na stavbu věnovali své šperky a na stavbě z nenávisti ke křesťanům pomáhali dokonce i pohané, ale přesto se stavba nepodařila dokončit. Většinou se jim v noci zbořilo to, co přes den postavili. A když byla přece jen velká část práce hotova, přišlo zemětřesení. Mnoho dělníků při něm zahynulo a všechno bylo zničeno. S hrůzou i židé poznali, že Ježíš Kristus je Bůh.
Potřetí musel Cyril do vyhnanství za císaře Valense v roce 367 a definitivně se vrátil na své místo po jeho smrti v roce 378. V Jeruzalémě se za tu dobu rozmohla korupce a jiné zlořády, s nimiž musel Cyril bojovat až do konce života. Celkem strávil v exilu 16 let, hlavně z teologických důvodů. Zemřel roku 386.
Je patronem :
při křivém obvinění; správců; v chudobě; /vyhnanců, lidí, žijících v exilu, teologů/*.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.