Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

23. březen

23.3.   Svatý Turibius z Mongroveja (Toribio z Limy)
Žil v 16. století. Narodil se ve Španělsku roku 1538 ve významné křesťanské rodině. Vystudoval a potom přednášel právo na univerzitě v Salamance a králem Filipem II., který se doslechl byl jmenován předsedou inkvizičního soudu v Granadě a později arcibiskupem v Limě. Turibius se bránil, že není ani vysvěcen na kněze a nezná americké poměry, ale panovník byl neoblomný, dal ho v Seville vysvětit na biskupa a poslal ho roku 1580 lodí do Peru. Území, za nějž nyní Turibius jako arcibiskup odpovídal, bylo obrovské - mělo rozlohu 6 milionů čtverečních kilometrů a od severu k jihu měřilo 5 tisíc km - a v církevních záležitostech zanedbané. Turibius dělal všechno pro to, aby napravil škody, způsobené jeho předchůdcem. Úspěšně reformoval duchovní i občanský život v celé zemi. Dal stavět kostely, školy, kláštery a pomocná zařízení pro nemocné, chudé a pro mládež. Naučil se jazyk Inků, i když mu to zpočátku dělalo potíže, a neúnavně se jim věnoval. Civilizoval a obrátil celé kmeny a chránil je proti některým světským kněžím a španělským osadníkům, kteří se domnívali, že je jim v nově dobyté zemi dovoleno cokoli - nespravedlnost, cizoložství i loupež. Indiáni ho milovali. Mnoho let strávil na obtížných cestách po své diecézi a přímo na místě se seznamoval s problémy, které bylo třeba napravit. První cesta trvala 7 let, druhá 6 let, třetí 4 roky a ze čtvrté vizitace se už nevrátil a zemřel 23.3.1606 přímo mezi indiány v jejich chudičkém kostele. Při svých cestách si Turibius psal Knihu vizitací, jakýsi cestovní deník, z nějž vyzařuje jeho velká láska k Indiánům. Ne nadarmo ho papež Benedikt XIV. neúnavným poslem lásky.
Turibius je považován za organizátora peruánské církve vůbec. Během 25 let svého působení biřmoval na 800 tisíc lidí, mezi nimi i Růženu z Limy, která byla nakonec prohlášena za svatou o padesát let dříve než on. Založil první seminář na západní polokouli, zrganizoval 3 koncily a 13 diecézních synod, prosadil, aby se všichni mnichové i kněží museli povinně učit domorodé jazyky a mohli tak lépe působit mezi původními obyvateli. Sv. Turibius patří k nejvýznamnějším osobnostem Nového světa.
Je patronem :
Peru, Limy, domorodců v Jižní Americe.
Atributy:
je zobrazován, jak těší nemocné, jak biřmuje věřící, jak navštěvuje domorodce.
Podle 2,3,4 aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.